​Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for et kunnskapsbasert ernæringsarbeid. Nøkkelgrupper må besitte nødvendig kompetanse innen ernæring i henhold til oppgavene de er satt til å ivareta. Dette gjelder alt fra barnehagelærere, ansatte i skoleverket, i serveringssteder, ansatte i frisklivssentraler, i allmennlegetjeneste og i øvrig kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan

Denne rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget for Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2017-2021 (regjeringen.no). Dette er deloppdrag 3 a, som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar 2016.

Rapporten kan også sees i sammenheng med:

Se også tidligere rapport om Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten fra 2013.

Fant du det du lette etter?​