​Denne rapporten er en del av rapporteringsprosjektet «Kvalitetssikring, sammenstilling og analyser av data fra kommunenes rapportering på kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid» som følger utviklingen i psykisk helsearbeid i kommunene gjennom en årlig kartlegging i landets kommuner.

I 2012 rapporterte 95 prosent av kommunene, og i 2013 var det kun to av 428 kommuner som ikke rapporterte. Dette gir en rapporteringsandel på 99,5 prosent.

Hovedpunkter fra rapporten

  • Det var 11730 årsverk innen psykisk helsearbeid i 2013. Det er en nedgang på tilnærmet 2 prosent fra 2012.
  • 64 prosent av de ansatte innenfor kommunalt psykisk helsearbeid har utdanning på høyskole/universitetsnivå.
  • 59 prosent av kommunene oppgir at de har felles organisering av rus og psykisk helsearbeid i 2013.
  • Mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er den brukergruppen som flest kommuner har vanskelig for å gi gode nok tjenester.
  • 21 prosent av kommunene hadde utarbeidet en handlingsplan for håndtering av vold i nære relasjoner.

Datainnsamlingen ble gjennomført første halvdel av 2014, og kommunene rapporterte situasjonen ved utgangen av 2013.

Kommunene rapporterer via et elektronisk spørreskjema som sendes ut og administreres av Sintef Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Prosjektet representerer en direktekanal for fagfolk i kommunene opp til Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?​