​Rapportens formål er å gi en vurdering av dagens regelverk basert på gjeldende prioriteringskriterier. Behandlingssystemet og kriteriene for kjeveortopedisk behandling med offentlig stønad for barn og ungdom i Norden, er sammenlignet med behandlingssystemet og hvilke kriterier som gjelder i Norge. 

Ved å legge aksepterte prioriteringskriterier i helsetjenesten og funn fra gjennomgangen til grunn, foreslås det at bittavvik i stønadsgruppe C ikke lenger skal omfattes av folketrygdens regelverk. Ved å justere på kriteriet for bittavvik kategorisert som C 6 (trangstilling i fronten), så flyttes dette opp i stønadsgruppe B.

Dette vil harmonisere prioriteringen i det norske regelverket med hva som er gjeldende i de øvrige nordiske land der denne type bittavvik oppfattes som lite alvorlige. En kan dermed unngå spesialistbehandling av mindre bittavvik, hvor ressursbruken neppe står i forhold til nytten av behandlingen.

 

Fant du det du lette etter?​