Elektronisk spørreskjemaundersøkelse rettet mot ansvarlige for helse- og omsorgstjenestene i kommunene, med spørsmål om tolkebruk for innvandrerbefolkningen.

Helsedirektoratet utga i 2011 en veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene, for å bidra til bedre bruk av kvalifiserte tolker.

Målet med kartleggingen har vært å få mer kunnskap om tolkebruken i hele landet, om:

  • rutiner for kvalitetssikring av tolker
  • organisering av og tilgang til tolketjenester
  • opplæring i tolkebruk og budsjettplanlegging av utgifter til tolkebruk

Bakgrunnen for kartleggingen er at sikring av god kommunikasjon via kvalifisert tolk er avgjørende for å yte likeverdige helse- og omsorgstjenester til personer med begrensede norskkunnskaper. 

Fant du det du lette etter?​