​Kartleggingen ble foretatt med en kort spørreundersøkelse i helsestasjoner, skolehelsetjenesten, hørselssentraler og Statpeds fagavdelinger hørsel. I tillegg ble enkeltinformanter kontaktet og intervjuet.

​Mange tall er estimater, og landbakgrunn registreres ikke systematisk. Likevel kan kartleggingen tyde på at det er en liten overrepresentasjon av hørselshemmede med ikke-vestlig landbakgrunn særlig i gruppen barn 0–5 år.

Fant du det du lette etter?​