​​​Rapporten inneholder tilbakemeldinger fra deltakere på seks regionale konferanser i 2008 om individuell plan.

Tilbakemeldingene peker på:

  • viktigheten av brukerne skal oppleve å bli sett, hørt og verdsatt
    at koordinatorrollen må løftes frem, med en tjenesteyter som hovedansvarlig slik forskriften krever
  • at individuell plan må forankres på politisk administrativt nivå og systemansvaret må være på plass 

Målet med rapporten er at leserne kan finne nyttig informasjon fra praksisfeltet og inspirasjon og motivasjon til å arbeidet videre med å utarbeide flere og bedre planer.

Det er fortsatt mange med behov og rett til individuell plan som ikke får det. Økt bruk av individuell plan representerer derfor et betydelig potensial for å sikre helhetlige forløp med utgangspunkt i pasientens/brukerens ståsted og målsetting.

Fant du det du lette etter?​