​Rapportens hovedfokus er helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser og vansker. Formålet er både å skissere retningen i tjenesteutviklingen i et internasjonalt perspektiv og å se om innhold i tjenestene og tilgjengelige indikatorer for ressursinnsats, tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene, gir oss et bilde av Norges posisjon.

Rapporten er organisert i tre hoveddeler. Innledningsvis presenteres bakgrunnen for rapporten og kunnskap om forekomst av psykiske lidelser. Deretter skisseres internasjonale utviklingstrender i helsetjenester innen psykisk helse. Her inngår en oversikt over endringer i døgntilbudet innen psykisk helsevern i Norge fra 1950 fram til i dag og en beskrivelse av status i det lokalbaserte tilbudet i Norge, med hovedvekt på kommunalt psykisk helsearbeid. Tredje del er viet internasjonale sammenligninger av helsetjenester innen psykisk helse.

Fant du det du lette etter?​