Last ned PDF (2.5 MB)

ISF-regelverket for 2018 gjelder fra 1. januar 2018.

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Regelverket regulerer overføringer på drøyt 36 milliarder kroner fra staten til de regionale helseforetakene. Det beskriver hvilke vilkår som skal være oppfylt for at midler via ISF-ordningen kan bli utbetalt.

Det er publisert en ny versjon 10. januar 2019 der en tekstlig feil i kapittel 6.2 videokonsultasjoner er rettet ihh til gjeldende regelverk.

Fant du det du lette etter?​