Tema

Enkelte pasientgrupper faller utenfor dagens ordning for individuell refusjon. I tillegg oppleves ordningen som komplisert og lite tilgjengelig for brukerne, leger og apotek. I denne rapporten ligger det forslag om endringer i blåreseptforskriften § 3 og tilhørende retningslinjer:                       
  • En samlet bestemmelse for individuell refusjon kan bidra til at brukere ikke lenger faller utilsiktet utenfor regelveket.
  • Kravet til at behandling skal være startet av relevant spesialist fjernes, og kan bidra til en enklere ordning både for brukeren og legen.
  • Innføring av en ny midlertidig refusjonsordning i påvente av vedtak kan hindre at brukerne må avbryte kostbar, igangsatt behandling før søknaden er ferdigbehandlet.

Målet er å få en mer helhetlig ordning som blir enklere å praktisere og samtidig sikrer refusjon til nødvendige utgifter.

 

Fant du det du lette etter?​