Helsefremmende skoler er sammensatte tiltak som kan omfatte alt fra å fremme sunt kosthold til å bedre psykososialt miljø og øke fysisk aktivitetsnivå. Norske tiltak som ressursuker og enkelte norske varianter av Bunkeflo-modellen kan muligens kategoriseres som tiltak basert på helsefremmende skole-strategi.

Det finnes mye og entydig forskning som viser at å leve et fysisk aktivt liv er svært viktig for vår fysiske og psykiske helse. Mange forskere mener at grunnlaget for en aktiv livsstil i voksen alder legges i barneårene.

Vi har lett etter dokumentasjon av hvilke tiltak knyttet til skolen som kan bedre barns fysiske form og øke aktivitetsnivået. Den beste, tilgjengelige dokumentasjonen viser at sammensatte tiltak, som for eksempel helsefremmende skoler, kan fremme barns fysiske form. Slike tiltak kan muligens også bidra til at barn får en mer aktiv livsstil. Hvilke enkelttiltak eller kombinasjoner av enkelttiltak som er viktigst, kan vi ikke si noe om.

Rapporten Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge fra senere tid tilfører mer kunnskap på området. 
 

Fant du det du lette etter?​