​Med nødnett får helsetjenesten et robust og fleksibelt, avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den nye teknologien legger til rette for vesentlig bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre nødetatene.

I denne brosjyren beskrives de mulighetene som det nye nødnettet gir og hva helsetjenesten selv må følge opp for at teknologien kan utnyttes maksimalt.

Innføring av ny teknologi gir muligheter for utvikling. Helsetjenesten må ta i bruk nødnettet på en måte som skaper videreutvikling og forbedring i hvordan man arbeider og ikke begrense seg til å tilpasse nødnettet til dagens arbeidsmåter.

Gevinster realiseres ute i tjenestene som tar i bruk nødnettet:

  • En suksessfaktor for å hente ut potensialet er at alle leger i legevaktsordningen er tilgjengelige i nettet.
  • God opplæring skal sørge for tilgjengelige, kompetente og trygge brukere.
  • Noen fordeler er umiddelbare og åpenbare – men for å få full nytte av nødnettet må tjenestene arbeide strukturert og systematisk over tid.
Fant du det du lette etter?​