​Målet med undersøkelsen har vært å systematisere eksisterende kunnskap og gi et overblikk over de unges helse- og omsorgstilbud generelt. Unge med særskilte behov for helsetjenester har likevel hatt et særlig fokus. Både primær- og spesialisthelsetjenester inngår i undersøkelsen.

Rambøll Management Consulting har gjennomført undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?​