Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av pasientopplysninger til politiet ble første gang utgitt i juli 2015. I revidert versjon fra januar 2016 klargjøres det hvilke regler som gjelder for utlevering av pasientopplysninger til politiet ved trafikkulykker. (Pkt. 1.4.4  - Plikt eller rett til å varsle politiet ved ulykker.)

Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt, når de har plikt til å varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet.  

Hensikten er å gjøre det enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal- og kan gi informasjon til politiet.

Rundskrivet ble i 2015 sendt ut til alle politidistrikter, helseforetak, kommuner og legevakter.

Kort oppsummering

  • Helsepersonell skal på eget initiativ varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
  • Helsepersonell kan utlevere opplysninger til politiet for at de skal kunne bistå helsetjenesten med å varsle pårørende.
  • I en krise- eller katastrofesituasjon skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som er ivaretatt av helsetjenesten for at politiet skal få oversikt savnede og ikke binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet.
  • Helsepersonell har ikke rett eller plikt til å utlevere opplysninger til politiet utelukkende for etterforskning/-oppklaring av forbrytelser.
Fant du det du lette etter?​