Last ned PDF (10. MB)

Bestemmelsen har til formål å sikre nødvendig helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

Enkelte pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp uten å forstå rekkevidden av det. Det kan føre til at det oppstår vesentlig helseskade.

Rundskrivet IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4A er erstattet med rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer.

Se alle våre fortolkninger om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

E-læring

Fant du det du lette etter?​