Last ned PDF (1.3 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Råd til kommunene om velferdsteknologi.

Rapporten inneholder:

  • Råd til kommunene om overgangen fra analog til digital kommunikasjonsplattform.
  • Anbefalinger til krav kommuner og andre bør stille ved anskaffelse av digitale trygghetsalarmer.
  • Informasjon om utforming av nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologiske løsninger.
  • Informasjon knyttet til velferdsteknologiske løsninger sett opp mot helse- og omsorgslovgivningen.
skriv ut del på facebook del på twitter