​Helse 2020 samler alle WHOs helseinitiativer i ett overordnet rammeverk.

Helse 2020 ble vedtatt på det 62. møtet i WHOs regionalkomité for Europa i 2012. Helse 2020 knytter 53 europeiske land sammen i en felles strategi for folkehelse og trivsel i Europa.

Den økonomiske krisen som har rammet Europa de siste årene har medført at forutsetningene for menneskers helse og trivsel blir utfordret i mange land. Både universelle velferdsordninger og helsesystemer er satt under press. De sosiale ulikhetene øker. Samtidig har aldri så mange hatt mulighet til å oppnå bedre helse.

Helse 2020 anerkjenner at vi er gjensidig avhengige av hverandre og at utfordringene kun kan løses når internasjonale, nasjonale, regionale og lokale krefter arbeider sammen. Det krever at landene er villige og i stand til å sette helsen høyere på dagsorden, også utenfor helsesektoren.

Fant du det du lette etter?​