​Handlingsplanen omhandler barn, ungdom og unge voksne som har nedsatt funksjonsevne på grunn av medfødt eller ervervet skade, eller på grunn av kronisk sykdom (somatisk eller psykisk).

Formålet med planen er å styrke helse- og omsorgstjenestens arbeid med habilitering av barn og unge for å sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud, og en optimal fagutvikling.

Utviklingsprosjekter for (re-)habilitering av barn og unge 2010–2013 (ZIP)

Fant du det du lette etter?​