​Rapporten Habilitering, rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten analyserer bruken av habilitering/rehabilitering i og utenfor institusjon, samt bruken av individuell plan og koordinerende enhet i kommunene. Her blir det sett på utviklingen i antall mottakere over tid, samt variasjon mellom kommuner og kommunegrupper.

Rapporten analyserer også bruken av private fysioterapeuter med driftsavtale. Her presenteres statistikk for utvikling i antall mottakere over tid, variasjon mellom kommuner, samt informasjon om diagnosesammensetning og behandlingsformer.

Analysene i rapporten er ment å gi en oversikt over hva vi har av kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringsfeltet i primærhelsetjenesten i dag, peke på manglene som er ved data, samt å sette søkelyset på at behovet for mer og bedre informasjon er stort.

Fant du det du lette etter?​