​I rapporten Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 presenterer Helsedirektoratet analyser og statistikk innen fagfeltene habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Formålet med rapporten kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Utvikle god statistikk innen fagområdene habilitering og rehabilitering, hvor habilitering for første gang blir skilt ut fra rehabiliteringstallene
  • Framstille volumet av habilitering- og rehabiliteringsaktivitet registrert i NPR-data fra helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner
  • Framstille geografiske variasjoner i omfang og sammensetning av aktivitet
  • Framstille ventelistestatistikk og rettighetstildeling innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering
Fant du det du lette etter?​