Last ned PDF (148 kB)

Helsepersonell har meldt frå om få, men alvorleg uønskte hendingar hos barn på grunn av gruppe B-streptokokkinfeksjon i samband med svangerskap, fødsel eller i barnet si første leveveke. Meldeordninga meiner det er grunn til å sjå nærmare på desse hendingane, og peikar på fire forbetringsområde.

Kortnotatet er ein kortversjon basert på læringsnotatet «Gruppe B-streptokokkar hos gravide og fødande – kan oppfølginga bli betre?» og kan til dømes nyttast som plakat i sjukehusavdelinga.​

Fant du det du lette etter?​