Statistisk sett lever vi lenger og er friskere jo lengre utdanning og høyere inntekt vi har. Sosial ulikhet i helse danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen og er derfor et problem som angår alle.

Gradientutfordringen er Helsedirektoratets handlingsplan for å redusere sosiale ulikheter i helse i befolkningen. Siden den ble utgitt i 2005 har oppmerksomheten omkring helseforskjeller økt betydelig i norsk offentlighet, og myndigheter har fått nye metoder og verktøy for å kartlegge forskjellene.

Planen tar til orde for en todelt tilnærming til problemfeltet:

  • For det første er det behov for mer kunnskap om sosiale ulikheter i helse og deres årsaker. Det er viktig at forvaltningen og beslutningstakere blir mer bevisst på sosiale ulikheter i helse.
  • For det andre må ulike tiltak – på alle forvaltningsnivåer og innenfor flere sektorer – rettes inn slik at de kan bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Et viktig virkemiddel for å nå dette målet er helsekonsekvensutredninger, som kan utvikles som et verktøy for å vise de virkninger ulike tiltak har på den sosiale fordelingen av helse.
Fant du det du lette etter?​