​Hva vet vi om hvordan folk i Norge har det? Brutto nasjonalprodukt og andre økonomiske indikatorer gir viktig informasjon, men kan vi sette likhetstegn mellom høy materiell velstand og et godt liv?

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet hva som skal til for å sikre god informasjon om befolkningens livskvalitet. Utredningen er gjort i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/HIOA og gir anbefalinger om hvordan livskvalitet kan måles, hvilke typer data det er behov for og hva slags praktiske grep som kan tas for å sikre bedre datatilfang, analyse og formidling i framtiden. Arbeidet er i tråd med utvikling og forskning både nasjonalt og internasjonalt.

Rapporten legger grunnlaget for ulike aktiviteter som kan bidra til at vi i Norge får mer kunnskap om befolkningens livskvalitet og hva som påvirker hvordan folk har det.

Fant du det du lette etter?​