​Læringsnotatet omtaler noen tiltak som kan forebygge gassemboli ved hysteroskopisk kirurgi.

Det foretas rundt 3000 hysteroskopier i Norge årlig. Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten mottok i 2015 to meldinger om uforutsette, alvorlige komplikasjoner med antatt gassemboli ved hysteroskopisk kirurgi.

Hysteroskopi anvendes både i diagnostisk og behandlingsmessig øyemed. Gassemboli ved hysteroskopisk kirurgi kan bestå av romluft eller avgasser fra diatermi. Gassemboli oppstår ved at luft eller gass suges eller presses inn i vener. Konsekvensen er avhengig av den aktuelle gassens løselighet i blod. De fleste gassembolier løser seg opp i blodet ubehandlet og uten skade. Større gassembolier kan resultere i betydelig sykelighet, i verste fall død.

Fant du det du lette etter?​