Rapporten inneholder resultater fra den første landsomfattende kartleggingen av fysisk form blant voksne og eldre i aldersgruppen 20–85 år. 

Fysisk form er en mer stabil variabel og er sterkere knyttet til helseutfall sammenlignet med fysisk aktivitet.

Resultatene viser at:

  • menn som har grunnskole eller videregående skole som høyest fullførte utdanning er i dårligere fysisk form, målt som oksygenopptak, sammenlignet med menn som har minst fire års høyskole- eller universitetsutdanning.
  • blant kvinner øker oksygenopptaket med økende utdanning.
  • personer som er fysisk aktive i henhold til anbefalingene, har et høyere oksygenopptak enn personer som ikke tilfredsstiller anbefalingene.

I tillegg til oksygenopptak er også balanse, bevegelighet og styrke i ulike deler av kroppen undersøkt.  

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av et nasjonalt system for å følge med på fysiske aktivitetsnivået i befolkingen. Dette inkluderer kartlegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. 

Arbeidet ble igangsatt i som et resultat av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 (regjeringen.no).

 

Fant du det du lette etter?​