​Rapporten inneholder unike norske data hvor fysisk aktivitet og sedat tid på rundt 5 000 voksne og eldre er registrert med aktivitetsmåler og spørreskjema. Undersøkelsen inneholder et tverrsnittsutvalg, samtidig som deltagerne fra 2008–2009-undersøkelsen ble spurt om å delta igjen.

Rapporten viser blant annet en positiv trend i total aktivitet og andelen som oppfyller anbefalingene sammenlignet med forrige undersøkelse. Samtidig oppfyller kun 1/3 av de voksne minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet. Det totale aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, og drøyt 60 % av dagen brukes i ro.

Undersøkelsen er én av flere undersøkelser som Helsedirektoratet har gjennomført som et resultat av implementeringen av handlingsplan «Sammen for fysisk aktivitet 2005–2009» (regjeringen.no), og etablering av et nasjonalt overvåkingssystem av fysisk aktivitet. Arbeidet er viktig for å følge videre utvikling.

Fant du det du lette etter?​