Last ned PDF (1.9 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Rapporten gir råd og anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet som ressurs i behandling og habilitering/rehabilitering ved ulike typer funksjonsnedsettelser.

​De helsemessige gevinstene av et regelmessig fysisk aktivt liv er overbevisende, og fritidsaktiviteter og sosial deltakelse er avgjørende forutsetninger for en optimal utvikling som menneske.

skriv ut del på facebook del på twitter