Et tilbud av frukt og grønnsaker i skolen bidrar til at barn og unge spiser mer på kort sikt.

Rapporten gir en samfunnsøkonomisk vurdering av om kostnadene ved å tilby frukt og grønnsaker i skolen står i et «rimelig forhold» til de langsiktige befolkningsmessige helsegevinstene. Rapporten svarer på en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet der Helsedirektoratet ble bedt om å oppdatere kost/nytte beregningene av å tilby frukt og grønnsaker i skolen som ble gjort i 2005.

Gitt at forutsetningene for analysen holder, er tilbud om frukt og grønnsaker i skolen et eksempel på at det på sikt kan lønne seg å forebygge fremfor å måtte behandle. Et slikt tilbud er dessuten et tiltak som kan ha gode fordelingseffekter. Rapporten påpeker imidlertid at det er knyttet usikkerhet til denne type vurderinger da beregningene i stor grad er relatert til de langsiktige helseeffektene av tiltaket.

Fant du det du lette etter?​