​​Helsedirektoratet sin anbefaling på hvordan ordningen med «fritt rehabiliteringsvalg» kan gjennomføres, hvilke endringer som må til for at dette skal muliggjøres og hvilke mulige konsekvenser en slik ordning kan medføre.
Til hjelp med å utarbeide rapporten har Helsedirektoratet hatt bredt sammensatte eksterne og interne arbeids- og referansegrupper. Rapporten har vært unntatt offentlighet, men offentliggjøres nå som ledd i høringen om fritt rehabiliteringsvalg som Helse- og omsorgsdepartementet nå har igangsatt.

Fant du det du lette etter?​