​Rapporten inneholder:

  • De første dokumenterte funnene fra kommuner som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
  • Konkrete gevinster ved velferdsteknologiske løsninger.
  • Anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruke velferdsteknologiske løsninger og hvilke områder som bør prioriteres.
skriv ut del på facebook del på twitter