Rapporten utgjør det faglige fundamentet og modell for forsøksordning med tannhelsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. ​

Rapporten

  • beskriver hvilke tilbud som gis i Norge i dag, samt hvilke tjenester som ytes i de andre nordiske landene.
  • gir en vurdering av hva man vet om behovet for tjenesten i Norge, og behovet for å skaffe mer kunnskap på dette feltet.
  • gir forslag og føringer om hvordan en forsøksordning kan organiseres og finansieres.
Fant du det du lette etter?​