Rapporten «Folkehelse og bærekraftig utvikling – Helsedirektoratets innspill til videreutvikling av folkehelsepolitikken» er Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet der de har bedt Helsedirektoratet om innspill som grunnlag for arbeidet med nye folkehelsemelding.

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. I denne rapporten ser vi folkehelse og bærekraft i større grad i sammenheng enn det vi tidligere har gjort på folkehelseområdet. Særlig når det gjelder sosial bærekraft og folkehelse ser vi at disse begrepene og innsatsene har mye til felles.

Fant du det du lette etter?​