Last ned PDF (666 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​​Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

Alle rapporterte uønskede pasienthendelser og nestenuhell i spesialisthelsetjenesten
skal klassifiseres. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet den 21.10.2013 har
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Helsedirektoratet) vært ansvarlig for å
utarbeide «et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser
som kan brukes lokalt, regionalt og nasjonalt.»

I mandatet til oppdraget het det videre at «prosjektet har som hovedmål å sikre felles klassifikasjon mellom helseforetakenes klassifisering av uønskede hendelser og Kunnskapssenterets (nå Helsedirektoratets) klassifisering av § 3-3-meldinger. Det er derfor viktig at de regionale helseforetak er tungt involvert i arbeidet.» Prosjektets arbeidsgruppe har bestått av representanter fra de fire helseregioner og Statens strålevern.

Rapporten inneholder beskrivelse av arbeidsgruppens prosess fram mot et forslag
til klassifikasjonssystem. I tillegg finnes selve klassifikasjonssystemet, brukerveiledning
for klassifisering med hjelpetekster og anbefalinger for teknisk
implementering.

Brukerveiledning for klassifisering (DOC)

Anbefaling implementering (DOC)

Klassifikasjon (XLS)

skriv ut del på facebook del på twitter