​​Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

Alle rapporterte uønskede pasienthendelser og nestenuhell i spesialisthelsetjenesten
skal klassifiseres. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet den 21.10.2013 har
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Helsedirektoratet) vært ansvarlig for å
utarbeide «et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser
som kan brukes lokalt, regionalt og nasjonalt.»

I mandatet til oppdraget het det videre at «prosjektet har som hovedmål å sikre felles klassifikasjon mellom helseforetakenes klassifisering av uønskede hendelser og Kunnskapssenterets (nå Helsedirektoratets) klassifisering av § 3-3-meldinger. Det er derfor viktig at de regionale helseforetak er tungt involvert i arbeidet.» Prosjektets arbeidsgruppe har bestått av representanter fra de fire helseregioner og Statens strålevern.

Rapporten inneholder beskrivelse av arbeidsgruppens prosess fram mot et forslag
til klassifikasjonssystem. I tillegg finnes selve klassifikasjonssystemet, brukerveiledning
for klassifisering med hjelpetekster og anbefalinger for teknisk
implementering.

Fant du det du lette etter?​