Denne kvalitative undersøkelsen av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer er finansiert gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018).

Rapporten er basert på individuelle intervjuer med 12 pårørende (9 voksne og 3 unge) som hadde erfaring med spilleproblemer i familien. Informantene ble rekruttert gjennom organisasjonen Spillavhengighet Norge og Blå Kors. Også organisasjonen Voksne for barn informerte om studien på sine hjemmesider. Studien er ledet av FOU-avdelingen, psykisk helsevern ved Akershus Universitetetssykehus (Ahus), med Høgskolen i Sørøst-Norge som samarbeidspart.


Fant du det du lette etter?​