Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter som har mottatt tilskudd til utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge i tidsperioden 2009-20014.

Evalueringen fokuserer på hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den lovpålagte støttekontakttjenesten, i samarbeid med frivillige organisasjoner eller gjennom annen organisering.

Målet er å fremskaffe dokumentasjon om effekt og måloppnåelse, og er et ledd i å styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet.

Fant du det du lette etter?​