Last ned PDF (946 kB)

​Fire delutredninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om ernæringskompetanse i perioden 2009–2012 er nå samlet i rapporten Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Denne rapporten kan sees på som en oppfølging av Ernæring i helsetjenesten fra 2007.

​Rapporten Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten:

  • beskriver kliniske ernæringsfysiologers rolle og funksjon i helse- og omsorgstjenesten og vurderinger av framtidig behov for kliniske ernæringsfysiologer.
  • beskriver ulike former for ernæringsarbeid og ernæringsfaglige utfordringer i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.
  • foreslår tiltak for hvordan man kan styrke ernæringskompetansen i tjenesten.
  • drøfter mulige økonomiske/administrative konsekvenser av foreslåtte tiltak, kostnad/nytte-beregninger, samt forslag om finansieringssystemer for kostveiledning/klinisk ernæringsbehandling.
Fant du det du lette etter?​