​Norge leverte et godt bidrag til bekjempelse av ebolaepidemien gjennom innsatsen i Sierra Leone. Det nasjonale beredskapsarbeidet mot ebola har styrket smittevernberedskapen i Norge.

Helsedirektoratet vurderer at følgende tre læringspunkter er særlig viktige å følge opp:

  • Det er behov for å utvikle prosedyrer for Norges bidrag til løsning av internasjonale helsekriser, med vekt på avklaring av roller og ansvar mellom sektorer og internt i helsesektoren.
  • Spørsmålet om hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar for å sikre tilgjengelighet til smittevernlege i alvorlige smittesituasjoner bør gjennomgås. 
  • Norge bør sikre faste, nasjonale løsninger for medisinsk evakuering både med fly og helikopter.
Fant du det du lette etter?​