​I 2009 ble enhetskostnaden beregnet til å være 40 000 kroner. For samme år var enhetsrefusjonen i ISF 35 127 kroner. I perioden fra 2004 til 2009 øker kostnaden per DRG-poeng om lag 5 000 kroner mer enn enhetsrefusjonen. Dette har medført spørsmål om underfinansiering av tjenesten.

Rapporten viser at bakgrunnen for avviket mellom enhetskostnad og enhetsrefusjon er økte rammebevilgninger som ikke gjenspeiles i ISF-budsjettet. Det betyr at merveksten i kostnader har blitt dekt gjennom økt basisramme til helseforetakene. ​

Økt basisramme relateres til flere typer av økte kostnader:

  • Generelle rammestyrkinger og omlegging av regionsykehustilskudd tilsvarende økt kostnadsnivå på om lag 2 000–2 400 kroner i perioden fra 2004 til 2006.
  • Økte pensjonskostnader og omstillingsmidler øker kostnadsnivået 7–800 kroner fra 2006 til 2007.
  • Tilskudd til dekning av økte pensjonskostnader i 2008 korresponderer med at kostnadsnivået øker om lag 1 600–1 900 kroner per DRG-poeng fra 2007 til 2008.
  • Fra 2008 til 2009 styrkes rammen med Magnussen-midler, generell styrking og tilskudd til pensjonskostnader. Dette tilsvarer økt kostnadsnivå på 6–700 kroner.
Fant du det du lette etter?​