Rapporten beskriver og forklarer kvalitetsbaserte finansieringsordninger (KBF) mellom offentlige myndigheter og tjenesteyterne i helse- og omsorgstjenesten.

Rapporten inneholder:

  • Beskrivelse av dagens gjeldende finansieringssystem for helse- og omsorgstjenester.
  • Definisjon av, og nødvendige begrepsavklaringer i forhold til, kvalitetsbasert finansiering.
  • Eksempler på bruk av kvalitetsbasert finansiering i Norge.
  • Definisjoner av kvalitet og kvalitetsindikatorer.
  • Oversikt over de nasjonale kvalitetsindikatorene i Norge.
  • Oversikt over erfaringer fra bruk av kvalitetsbasert finansiering i andre land​
Fant du det du lette etter?​