Stadig flere eldre med et sammensatt sykdomsbilde krever mye av helsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal takle pasienter som raskt skrives ut fra sykehus.

Endrede pasientgrupper gir behov for endringer i tjenestetilbudet også innen omsorgstjenesten. De elektroniske pasientjournalsystemene må understøtte pasienter og helsepersonells behov for oppfølging i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner. 

Rapporten inneholder en beskrivelse av:

  • hvordan IKT-systemer i omsorgstjenesten fungerer i dag
  • sentrale utfordringer
  • fremtidige behov på et overordnet nivå
Fant du det du lette etter?​