Mange personer med psykoselidelser kommer i arbeid gjennom jobbmestrende oppfølging (JMO). De beholder i stor grad arbeidet ved to års oppfølging og tiltaket gir samfunnsøkonomisk gevinst.

Oslo Universitetssykehus har gjennomført en forskningsbasert effektevaluering av FoU- prosjektet Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser (JMO). Evalueringen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet og er finansiert gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 (regjeringen.no), og videreført gjennom Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse 2013–2016 (regjeringen.no).

Rapporten presenterer de endelige resultatene av effektevalueringen av JMO. Den inkluderer også utdrag fra den kvalitative følgeevalueringen som ble gjennomført av SINTEF med hovedvekt på implementeringen og gjennomføringen av JMO. Videre inneholder rapporten en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet.

Fant du det du lette etter?​