​Vi har god dokumentasjon på sammenhengen mellom sosiale relasjoner og helse. En amerikansk metastudie konkluderte blant annet med at dårlige eller utilstrekkelige sosiale relasjoner er en risikofaktor for tidlig død på linje med røyking eller inaktivitet. Sammenhengene er komplekse og det er mange forhold ved sosiale relasjoner og sosial deltagelse som er av betydning.

Psykososiale faktorer som sosial støtte, deltakelse og medvirkning spiller altså en viktig rolle for menneskers helse og livskvalitet. SSB har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en analyse av sosial ulikhet i sosial støtte, kontakt og deltagelse.

Forskerne Lene Sandvik og Anders Barstad presenterer i denne rapporten har for eksempel at kort utdanning, lav inntekt og helseproblemer kan være barrierer for deltagelse. Kunnskap om slike barrierer spiller en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for deltagelse i lokalmiljøet og i frivillige organisasjoner.

Fant du det du lette etter?​