Dekningsgradsanalyse med data fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister.

​Nasjonalt Hoftebruddregisters dekningsgrad er analysert for primæroperasjoner og reoperasjoner. Hovedfunnet i analysen er at dekningsgrad for primæroperasjoner er høy. Når det gjelder reoperasjoner er dekningsgraden betydelig lavere.

Dekningsgraden er analysert på to nivåer:

  • Nivå 1 inneholder de mest relevante ICD-10- og NCSP-kodene
  • Nivå 2 er en utvidet liste med prosedyrekoder

Den største forskjellen mellom registrene gjaldt primære hemiproteseoperasjoner på nivå 1, hvor dekningsgraden for Nasjonalt Hoftebruddregister var 94,2 prosent og 81,8 prosent for NPR. For osteosynteseoperasjoner på nivå 1 var NPRs dekningsgrad 92,3 prosent, mens Nasjonalt Hoftebruddregister hadde 86,4. Dekningsgradene for reoperasjoner på nivå 1 var lave for begge registre, med henholdsvis 62,8 og 52,9 prosent for Nasjonalt Hoftebruddregister og NPR.

Arbeidet med dekningsgradsanalysen har gitt verdifull kunnskap om kvalitet og kompletthet i både Nasjonalt Hoftebruddregister og Norsk pasientregister. Analysen gir grunnlag for konkrete forbedringstiltak i rapportering og koding.

Fant du det du lette etter?​