Dekningsgradsanalyse med data fra Nasjonalt register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister (NPR).

​Kneproteseregisterets dekningsgrad er analysert for primæroperasjoner og reoperasjoner. Et hovedfunn i analysene var at dekningsgraden for primære kneproteseinngrep var svært høy i begge registrene.

Imidlertid var det større forskjeller mellom registrene når det gjelder revisjonsoperasjoner. Revisjoner i Kneproteseregisteret som ikke lot seg koble mot opphold med korrekte prosedyrekoder i NPR var i de aller fleste tilfellene registrert med andre NCSP-koder i samme tidsrom. Dette tyder på at sykehusene i mange tilfeller rapporterer revisjoner med for upresise prosedyrekoder.

Arbeidet med dekningsgradsanalysen har gitt verdifull kunnskap om kvalitet og kompletthet i både Nasjonalt register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister. Analysene gir grunnlag for konkrete forbedringstiltak i rapportering og koding.

Fant du det du lette etter?​