Dagboken kan brukes av personer som skal slutte å røyke/snuse og er med på kurs eller får individuell oppfølging av slutteveiledere/helsepersonell.

BOKA kan bestilles av kursledere/helsepersonell, som for eksempel arbeider på frisklivssentralen.

skriv ut del på facebook del på twitter