​Rapporten belyser pasientsammensetningen i det psykiske helsevernet for barn og unge ett år etter Opptrappingsplanens slutt.

Formålet med rapporten er å følge utviklingen for ulike pasientgrupper, og undersøke om det er tendens til endringer i pasientsammensetningen i 2009.

I rapporten presenteres befolkningsbaserte forbruksrater (dekningsgrad) og relative fordelinger for ulike pasientgrupper (kjønn, alder, problemområde/psykiske lidelser) på nasjonalt nivå, for helseregioner og foretaksområder. ​

Fant du det du lette etter?​