​Rapporten presenterer analyser av utvalgte pasientgrupper blant barn og unge som mottok behandling i det psykiske helsevernet og hos avtalespesialister i 2009–2010.

Rapporten belyser pasienter i døgnbehandling, og variasjoner i døgntjenesten. Det er også satt fokus på pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser, samt pasienter som har vært i behandling hos avtalespesialister innenfor psykisk helsevern.

Rapporten er en del av Samdata, Helsedirektoratets styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten (somatisk sektor, psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Fant du det du lette etter?​