Last ned PDF (898 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Årsrapporter Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten inneholder beskrivelser av driftsmessige resultater, oversikter over antall meldte hendelser innen de ulike hendelsestypene og alvorlighetsgrad for skade på pasient.

skriv ut del på facebook del på twitter