Last ned PDF (1.1 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Strategi og rapport bygger på kunnskap om at arbeid er bra for helsa for de aller fleste, og gir felles innretning og satsingsområder for hvordan Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet gjennom et tettere samarbeid og en mer koordinert satsing skal bidra til at personer i yrkesaktiv alder skal få en mer effektiv, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet.

skriv ut del på facebook del på twitter