​​​Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået.

​Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og type 2-diabetes. Anbefalingene tar sikte på å minske risikoen for disse sykdommene som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

Anbefalingene:

  • bygger på en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse
  • er basert på den i dag tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen og vil revideres når ny kunnskap kommer til
  • tar utgangspunkt i dagens kosthold og aktivitetsnivå i de nordiske land
  • gjelder for folk flest – ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kostholdets sammensetning og mengden fysisk aktivitet tilpasses
  • bør brukes som retningslinjer ved planlegging av kosthold og fysisk aktivitet for grupper, og kan brukes som grunnlag for undervisning og opplysning

Målgruppe

Den primære målgruppen for formidling og anvendelse av anbefalingene er de som arbeider med spørsmål knyttet til kosthold og fysisk aktivitet innen utdanningssektoren, helsesektoren og matvarebransjen. 

Anbefalingene omfatter

Grunnlag for anbefalingene

Anbefalingene er primært laget på grunnlag av rapporten Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer utgitt av Nasjonalt råd for ernæring i 2011 og Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) utgitt av Nordisk Ministerråd i 2014.

Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene for de enkelte næringsstoffer er omtalt i egne kapitler i NNR 2012.

Egne anbefalinger for spedbarnsernæring

Anbefalingene i denne rapporten gjelder for barn fra ett års alder og for voksne. For spedbarn under ett år gjelder Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Fant du det du lette etter?​