​Helsedirektoratet tok høsten 2008 initiativ til å opprette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag om å kvalitetssikre og eventuelt forbedre det eksisterende IPLOS-samlemål.

Samlemålet benyttes i dag i den nasjonale helse- og omsorgstatistikken for å dele inn tjenestemottakerne etter behovsnivåene:

  • noe/avgrenset
  • middels til stort
  • omfattende

Prosjektet er en videreførelse av det tidligere IPLOS-samlemålsprosjektet som ble gjennomført i perioden 2003–2005. Også dette prosjektet var nedsatt av Helsedirektoratet (den gang Sosial- og helsedirektoratet) og er dokumentert i «Rapport fra prosjekt samlemål for funksjonsvariablene i IPLOS» som ble publisert i februar 2005.

Fant du det du lette etter?​